RANA RAZVOJNA PODRŠKA

Rana razvojna podrška je usluga stručne poticajne pomoći i podrške djetetu i stručne savjetodavne pomoći roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju kad je kod djeteta u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće. Rana razvojna podrška pruža se na temelju stručne procjene pružatelja usluge.

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire u sklopu rane razvojne podrške na temalju stručne procjene može pružati usluge logopedske terapije, radne terapije, kineziterapije, fizikalne terapije, edukacijske rehabilitacije i psihološke podrške.
Copyright © 2023 Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire I Design by HIA
Skip to content