PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

Psihosocijalna podrška je usluga koja obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrške kojima se potiče razvoj i unaprjeđenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih, socijalnih i odgojnih vještina korisnika.

Usluga psihosocijalne podrške odobrava se radi prevladavanja teškoća i osnaživanja pojedinca u vezi sa teškoćama u razvoju, invaliditetom, uključivanjem u svakodnevni život zajednice, problema u ponašanju te u drugim nepovoljnim okolnostima.

Psihosocijalna podrška odobrava se pojedincu na temelju provedene stručne procjene. Psihosocijalnu podršku odraslih osoba Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire provodi samo kod pružatelja usluge, dok se za djecu usluga može pružati i u obitelji korisnika ukoliko to zahtjeva zdravstveno stanje korisnika i druge pridružene okolnosti.
Copyright © 2023 Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire I Design by HIA
Skip to content