ORGANIZACIJA RADA I UNUTARNJI USTROJ CENTRA

Centrom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u Centru i jedan predstavnik korisnika Centra ili njegov roditelj ili skrbnik.
Centar zastupa i predstavlja ravnatelj. Rad Centra planira se organizirati podjelom na odjel izvaninstitucionalnih usluga za djecu i odrasle, odjel njege i brige o zdravlju te odjel pomoćno-tehničkih poslova. Između radnika odjela ravnatelj imenuje voditelje. Računovodstveni i administrativni poslovi u Centru obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

Odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama i intelektualnim i pridruženim teškoćama u sklopu izvaninstitucionalnih usluga za odrasle mogu ostvariti:

 • Usluge grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • Usluge individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • Usluge boravka
 • * Odrasle osobe sa intelektualnim i intelektualnim i pridruženim teškoćama mogu ostvariti pravo i na
  institucionalnu uslugu smještaja.

U sklopu izvaninstitucionalnih usluga za djecu pružaju se usluge:

 • Rane razvojne podrške kod pružatelja usluge
 • Individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • Individualne psihosocijalne podrške u obitelji korisnika
 • Grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • Podrška integraciji u programe redovitih predškolskih i osnovnoškolskih ustanova djece s teškoćama u razvoju
 • Usluga poludnevnog boravka
Djelatnost ustanove provode edukacijski rehabilitatori, logoped, psiholozi, socijalni radnik, rehabilitatori, radni terapeuti, radni instruktori, kineziterapeut, socijalni pedagog te zdravstveno, pomoćno-tehničko i administrativno osoblje.
Copyright © 2023 Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire I Design by HIA
Skip to content